Doanh nghiệp 20/01/2023 10:12

Chứng khoán VNDirect báo lỗ sau thuế gần 14 tỷ đồng trên báo cáo riêng lẻ quý IV/2022

Cả năm 2022, VNDirect lãi 1.266 tỷ đồng, giảm 37% so với 2021 và hoàn thành gần 48% kế hoạch.

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND), với việc ghi nhận mức lỗ gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 725 tỷ đồng.

Dù doanh thu hoạt động của VNDirect tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ và đạt 1.962 tỷ đồng nhưng chi phí hoạt động cùng chi phí tài chính tăng vọt đã khiến công ty này báo lỗ.

Cơ cấu doanh thu hoạt động có mảng lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng góp lớn nhất với 1.261 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, mảng lưu ký đem về cho VNDirect 53 tỷ đồng doanh thu, gấp 9 lần cùng kỳ. Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác của VNDirect đều ghi nhận sự sụt giảm về doanh thu. Lãi từ cho vay và phải thu giảm 23%, đạt 335 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm 62% xuống 207 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý IV/2022 tăng gần 90% so với cùng kỳ và ở mức 1.451 tỷ đồng, trong đó, lỗ từ FVTPL là 1.139 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Công ty có khoản chi phí dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay là 108 tỷ đồng, gấp 3,4 lần quý IV/2021. Chi phí tài chính tăng mạnh từ 168 tỷ đồng lên mức 424 tỷ đồng, gấp 6 lần.

Cả năm 2022, doanh thu hoạt động đạt gần 6.996 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.366 tỷ đồng, giảm 37%. Trong kịch bản cơ sở, VNDirect đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.605 tỷ đồng năm 2022. Tuy nhiên công ty chỉ hoàn thành chưa tới 48% kế hoạch cả năm.

(Đơn vị: Tỷ đồng).

Thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của VNDirect đạt 38.770 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Các tài sản tài chính FVTPL đạt 18.930 tỷ đồng, tăng 54%, phần lớn trong đó VNDirect nắm giữ gần 8.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, gâ[s 4,6 lần số đầu năm. 

Trong khi đó, các khoản cho vay giảm 41% xuống còn 9.061 tỷ đồng, trong đó, cho vay hoạt động ký quỹ đạt 8.591 tỷ đồng.

Các khoản phải thu tăng vọt từ 395 tỷ đồng lên 2.246 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu do tăng phải thu các tài sản tài chính từ 91 tỷ đồng lên 1.652 tỷ đồng. 

Việt Ly

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *