Doanh nghiệp 20/01/2023 00:19

TCBS báo lãi quý IV/2022 giảm 71%, lượng trái phiếu dài hạn giảm mạnh

Năm 2022, doanh thu hoạt động của TCBS ở mức tương đương cùng kỳ và đạt 5.212 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 21% xuống mức 2.422 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022, với doanh thu hoạt động đạt 985 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, các khoản chi phí đều tăng so với cùng kỳ và khiến lợi nhuận sau thuế giảm đến gần 71% xuống còn 229 tỷ đồng.

Đa phần các mảng kinh doanh của TCBS đều đi xuống trong quý IV/2022, trong đó lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ giảm đến 74% xuống còn hơn 95 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm 57% xuống 142 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu giảm 11% xuống 333 tỷ đồng. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm 51% xuống 166 tỷ đồng. Mảng hiếm hoi tăng trưởng so với cùng kỳ là lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt hơn 94 tỷ đồng, tăng 192%. Doanh thu lưu ký cũng tăng 78% lên 19 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động, khoản này tăng 50% so với cùng kỳ và ở mức 352 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ FVTPL gấp gần 4 lần cùng kỳ và lên mức 144 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí môi giới giảm đáng kể 60% xuống còn 25 tỷ đồng.

Kết quả, TCBS báo lãi sau thuế 229 tỷ đồng trong quý IV/2022, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

(Đơn vị: Tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động ở mức tương đương cùng kỳ và đạt 5.212 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 21% xuống mức 2.422 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022 đạt 16.081 tỷ đồng, tăng 6% so với số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền lên hơn gấp đôi với 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản cho vay giảm mạnh từ 15.850 tỷ đồng xuống 9.354 tỷ đồng, trong đó, giá trị cho vay ký quỹ là 8.362 tỷ đồng, đây là quy mô cho vay thấp nhất của TCBS trong một năm trở lại đây.

Danh mục tài sản tài chính AFS của TCBS tăng 60% lên mức 10.500 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm phần lớn với 6.340 tỷ đồng, tiếp đến là các tài sản tài chính AFS khác với 2.233 tỷ đồng, cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 1.080 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu khác cũng lên gấp đôi từ 1.505 tỷ đồng lên 3.450 tỷ đồng, tuy nhiên, khoản mục này không được thuyết minh cụ thể.

Tại thời điểm 31/12/2022, trái phiếu phát hành dài hạn chỉ còn 1.708 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 4.298 tỷ đồng hồi đầu năm.

Việt Ly

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *