Doanh nghiệp 27/09/2022 11:12

Điện Gia Lai muốn huy động tiếp 642 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Điện Gia Lai (Mã chứng khoán: GEG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản. Một nội dung quan trọng là tờ trình kế hoạch chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Cụ thể, GEG dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ tăng từ 3.219 tỷ đồng lên 3.961 tỷ đồng.

Công ty sẽ chào bán cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư tham gia mua được hưởng tỷ lệ cổ tức hàng năm 6%*tỷ lệ điều chỉnh với thời hạn ưu đãi cổ tức tối đa 6 năm.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT. Cổ phần ưu đãi được chuyển thành cổ phần phổ thông tại bất cứ thời điểm nào sau 2 năm. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG tại thời điểm chào bán cổ phần ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền thu được ước khoảng 642 tỷ đồng được dùng để đầu tư góp vốn vào các công ty con hoặc công ty liên kết và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Điện Gia Lai muốn huy động tiếp 642 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Bên cạnh đó, HĐQT trình cổ đông gia hạn phương án phát hành cổ phiếu ESOP đến tháng 4 năm 2023, sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, Điện Gia Lai báo cáo doanh thu quý II tăng 58% so với cùng kỳ năm trước lên 506 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 60% về 44% cùng chi phí tài chính tăng mạnh từ 89 tỷ lên 145 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 54% xuống 29,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải các dự án điện gió đi vào vận hành thương mại khiến giá vốn tăng và bắt đầu ghi nhận chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 72% lên 1.076 tỷ đồng, lãi ròng tăng 34% lên 172 tỷ đồng.

Phương Liên 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *