Chứng Khoán 27/09/2022 11:30

Công ty liên quan để Chủ tịch CTCP Chứng khoán Phú Hưng đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu

Freshfields Capital Corporation (Freshfields) đã đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (Mã chứng khoán: PHS) trong khoảng thời gian từ 27/09-26/10/2022.

Ông Albert Kwang-Chin Ting là chủ tịch HĐQT tại Freshfield và Chứng khoán Phú Hưng.

Freshfields đang nắm gần 7,3 triệu cổ phiếu PHS tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,86%. Ước tính Freshfields có thể thu về khoảng 157 tỷ đồng nếu thương vụ thành công. Khi đó tỷ lệ sở hữu sẽ giảm xuống còn 0.87% tương đương 1,3 triệu cổ phiếu.

Công ty liên quan để Chủ tịch CTCP Chứng khoán Phú Hưng đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu

Mới đây, HĐQT CTCP Chứng khoán Phú Hưng vừa thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng. Công ty muốn gia hạn hạn mức tín dụng đối với Ngân hàng Union Bank of Taiwan với hạn mức 5 triệu USD và Ngân hàng Entie Commercial Bank với hạn mức 9 triệu USD cùng trong thời hạn 1 năm. Ước tính tổng hạn mức nêu trên lên đến gần 330 tỷ đồng.

Năm 2022, PHS dự kiến tổng doanh thu đạt trên 604 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19% so với kết quả năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 160,5 tỷ đồng, kỳ vọng tăng 14% so với con số đạt được trong năm 2021.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Chứng khoán Phú Hưng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và mới đạt được 28% mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do tăng chi phí môi giới chứng khoán.

Phương Liên 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *