Doanh nghiệp 19/05/2014 12:54

Cấm lôi kéo người khác kinh doanh đa cấp để hưởng hoa hồng

FICA - Từ 1/7 tới, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp sẽ bị cấm yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác.

Ngày 14/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2014/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, ngoài một số hành vi bị cấm theo quy định hiện hành như: Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc, đóng một khoản tiền nhất định hoặc mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp..., thì từ ngày 1/7/2014, doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp còn bị cấm thực hiện một số hành vi khác.

Cụ thể, các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực này sẽ bị cấm yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình.hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào.

Doanh nghiệp đa cấp bị cấm yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác.

Việc duy trì nhiều hơn 1 vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng 1 người tham gia bán hàng đa cấp và kinh doanh theo mô hình kim tự tháp... cũng là những hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng kể từ ngày 1/7/2014, ngoài việc là DN được thành lập tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp, đã ký quỹ tại 1 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật... tổ chức muốn hoạt động bán hàng đa cấp còn phải có vốn pháp định là 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP cũng cho phép DN bán hàng đa cấp được phép tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian không quá 12 tháng liên tục. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, DN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, Sở Công Thương nơi DN có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 và thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005.

Bích Diệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *