Tìm kiếm

Chủ đề : tăng trưởng Châu Âu

Cấm lôi kéo người khác kinh doanh đa cấp để hưởng hoa hồng

19/05/2014

FICA - Từ 1/7 tới, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp sẽ bị cấm yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác.