Doanh nghiệp 05/12/2022 07:56

11 tháng, Viglacera vượt 27% kế hoạch lợi nhuận năm

Tháng 12, Viglacera sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. Bên cạnh đó là xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời gian nghỉ Tết.

Tổng công ty Viglacera (Mã chứng khoán: VGC) mới đây đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế 11 tháng đầu năm với lợi nhuận hợp nhất toàn tổng công ty đạt 127% kế hoạch năm và tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất công ty mẹ vượt 32% chỉ tiêu năm.

Năm 2022, Viglacera lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.700 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, tổng công ty lãi trước thuế 2.049 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và vượt hơn 20% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Theo đó, kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 127% kế hoạch năm và vượt 59% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận Công ty mẹ đạt 132% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo công ty nhìn nhận, thị trường trong nước đang gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng khó khăn chung của toàn nền kinh thế trên thế giới. Công ty sẽ theo sát các biến động thị trường để chủ động các phương án kinh doanh, rà soát hàng tồn kho và công nợ, tập trung tìm hiểu, mở rộng thị trường Mỹ, châu Âu...

Tháng 12, toàn Tổng công ty sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng/ban chức năng Tổng công ty tham gia trực tiếp thị trường cùng các đơn vị khối vật liệu xây dựng, tập trung công tác tái cấu trúc, quản trị hệ thống và sẵn sàng ứng phó với các biến động của thị trường, sẵn sàng các điều kiện kinh doanh khi nền kinh tế phục hồi.

Riêng trong tháng 12, Viglacera sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. Bên cạnh đó là xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời gian nghỉ Tết.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Viglacera là 23.127 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của tổng công ty tăng 14% so với đầu năm lên 4.177 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 4.882 tỷ tại ngày 30/9, phần lớn nằm ở chi phí xây dựng các khu công nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Viglacera tại cuối quý III là 1.351 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 325 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *