Doanh nghiệp 03/12/2022 13:20

Công ty của đại gia Đặng Thành Tâm sắp thông qua kế hoạch quan trọng

Ngày 28/12, Kinh Bắc sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2022. Hàng loạt kế hoạch kinh doanh quan trọng năm 2023 sẽ sớm được thông qua.

Ngày 2/12, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) công bố thông tin về việc họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 vào ngày 28/12. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 28/11.

Trong lần họp đại hội này, nhiều nội dung quan trọng sẽ được Đại hội cổ đông Kinh Bắc thông qua gồm: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; Thông qua phương án mua lại cổ phiếu; Thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan; và các nội dung khác.

Hiện Kinh Bắc chưa công bố cụ thể các phương án và kế hoạch. Công ty cho biết sẽ đăng tải nội dung và tài liệu họp trên website chậm nhất vào ngày 7/12 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc phiên họp nếu có. 

Công ty của đại gia Đặng Thành Tâm mới đây vay 100 tỷ đồng từ công ty thành viên (Ảnh: IT)

Mới đây, ngày 30/11, Kinh Bắc cũng công bố thông tin bất thường về việc giao dịch với bên liên quan. Cụ thể Hội đồng quản trị Kinh Bắc nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua việc vay Công ty TNHH Phát triển cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập. Công ty này do Kinh Bắc nắm quyền kiểm soát.

Theo đó, Kinh Bắc sẽ vay 110 tỷ đồng từ Công ty Tân Tập với hình thức tín chấp. Khoản vay này có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời gian của khoản vay tín chấp này là 1 năm. Trước đó, Kinh Bắc cũng công bố Nghị quyết vay 200 tỷ đồng tại một công ty con khác theo hình thức tín chấp với thời hạn vay tối đa 3 năm.

Theo Tổng công ty này, việc triệu tập đại hội đồng cổ đông để trình Đại hội kế hoạch cho năm tài chính mới sớm nhất là cần thiết trên cơ sở Kinh Bắc vừa ký được các hợp đồng và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn dự kiến mang khoản tiền lớn trong năm tới.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 1.288,5 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên điều bất ngờ là lợi nhuận sau thuế của tổng công ty này trong 9 tháng vừa qua ghi nhận 2.135 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ninh An 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *