Tìm kiếm

Chủ đề : FLC

Giao hơn 11.000 m2 'đất vàng' không qua đấu giá cho FLC: Những ai liên quan?

30/06/2023

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đức Quyền (cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) là những người liên quan các quyết định giao hơn 11.000 m2 đất vàng cho Tập đoàn FLC không qua đấu giá để thực hiện Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) có tân chủ tịch

19/01/2023

Sau 2 lần tổ chức đại hội bất thành, công ty liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ và có chủ tịch mới.

Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) có tân chủ tịch

19/01/2023

Sau 2 lần tổ chức đại hội bất thành, công ty liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ và có chủ tịch mới.

FLC chuẩn bị họp cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT mới

17/01/2023

FLC vừa chốt ngày họp cổ đông bất thường vào 5/2 để miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung 2 nhân sự mới.

FLC chuẩn bị họp cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT mới

17/01/2023

FLC vừa chốt ngày họp cổ đông bất thường vào 5/2 để miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung 2 nhân sự mới.

FLC không còn người trong bộ phận kiểm toán nội bộ

11/01/2023

Bà Trần Thị Mỹ Dung - thành viên cuối cùng của bộ phận Kiểm toán nội bộ Tập đoàn FLC - đã có đơn từ nhiệm chức vụ với lý do cá nhân.

FLC không còn người trong bộ phận kiểm toán nội bộ

11/01/2023

Bà Trần Thị Mỹ Dung - thành viên cuối cùng của bộ phận Kiểm toán nội bộ Tập đoàn FLC - đã có đơn từ nhiệm chức vụ với lý do cá nhân.

9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB bị chuyển sang diện kiểm soát

30/12/2022

HoSE quyết định chuyển cổ phiếu của GAB của Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB bị chuyển sang diện kiểm soát

30/12/2022

HoSE quyết định chuyển cổ phiếu của GAB của Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

Không có đơn vị kiểm toán nào phản hồi công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết

17/12/2022

Công ty Nông dược HAI cho biết vẫn chưa tìm được đơn vị đồng ý kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 dù năm 2022 đã sắp kết thúc.

FLC chuẩn bị họp đại hội cổ đông bất thường, bàn chuyện nhân sự

16/12/2022

Tập đoàn FLC hủy danh sách cổ đông đã lập ngày 4/11 và sẽ lập danh sách mới vào ngày 4/1/2023 để chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

FLC chuẩn bị họp đại hội cổ đông bất thường, bàn chuyện nhân sự

16/12/2022

Tập đoàn FLC hủy danh sách cổ đông đã lập ngày 4/11 và sẽ lập danh sách mới vào ngày 4/1/2023 để chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên.