Doanh nghiệp 16/12/2022 13:26

FLC chuẩn bị họp đại hội cổ đông bất thường, bàn chuyện nhân sự

Tập đoàn FLC hủy danh sách cổ đông đã lập ngày 4/11 và sẽ lập danh sách mới vào ngày 4/1/2023 để chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) mới đây đã ra nghị quyết về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã lập tại ngày đăng ký cuối cùng 4/11 để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lý do mà FLC đưa ra là chưa đủ điều kiện tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Để tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022, doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vào tháng 9, nhưng đến nay, báo cáo kiểm toán chưa được công bố. Cũng chính vì lý do này, cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 đến nay. 

FLC tiếp tục hoãn ĐHĐCĐ thường niên, chuẩn bị họp bất thường (Ảnh: FLC).

Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC cũng ra nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/1/2023 để tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Thời gian và địa điểm tổ chức chưa được thông báo cụ thể.

Nội dung họp bao gồm việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tất Thắng, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. Việc tổ chức đại hội bất thường không đòi hỏi doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính cả năm đã kiểm toán.

Kể từ khi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị bắt, tập đoàn này cũng đã nhiều lần bị cưỡng chế hoặc xử lý thuế trong nửa năm trở lại đây. Tổng giá trị số tiền bị cưỡng chế từ đầu năm đã lên tới gần 1.390 tỷ đồng từ các cơ quan quản lý thuế tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Doanh nghiệp này cũng nợ bảo hiểm 11 tháng tại Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *