Tiền và Hàng 28/02/2015 10:58

Sức mua tăng mạnh trong tháng Tết

FICA - Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tháng 2 năm nay là thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi nên thị trường cung cầu hàng hóa trong nước sôi động, nhu cầu mua sắm cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao.

Sức mua tăng mạnh ở các mặt hàng lương thực, thực phẩm và một số sản phẩm thiết yếu khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2015 ước tính đạt 276.200 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2014, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng tăng 11,6%, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 1,4%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 237.900 tỷ đồng, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 11,7%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2 đạt 210.900 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với tính chất mùa vụ, một số ngành hàng có mức tăng cao so với tháng trước là lương thực, thực phẩm tăng 8,9%; hàng may mặc tăng 3,6%.

Cũng theo số liệu Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng 2 đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động khác đạt 30.5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 542.700 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 10,7%, cao hơn mức tăng 6,2% của cùng kỳ năm 2014.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 58.300 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng mức và tăng 2,3%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 467.000 tỷ đồng, chiếm 86,1%, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.400 tỷ đồng, chiếm 3,2% và tăng 11,4%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm, bán lẻ hàng hóa đạt 413.200 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 10,6%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 64.200 tỷ đồng, chiếm 11,8% và tăng 12,5%; du lịch lữ hành đạt 4.500 tỷ đồng, chiếm 0,8% và tăng 0,4%; dịch vụ khác đạt 60.800 tỷ đồng, chiếm 11,2% và tăng 16,5%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *