Tiền và Hàng 28/02/2015 10:48

17 ngân hàng được cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo

FICA - Ngày 27/02/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản về việc cho vay cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông – Xuân năm 2014-2015.

Theo đó, NHNN chấp thuận cho các ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Việt Á, Ngân hàng TMCP Quốc tế và Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014-2015.

Các NHTM nêu trên thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông - Xuân 2014-2015. Lãi suất cho vay do NHTM và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm.

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 01/3/2015 đến hết ngày 15/4/2015. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 06 tháng (đến hết ngày 31/8/2015), thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa là 04 tháng (đến hết ngày 30/6/2015).

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

NHNN yêu cầu các NHTM nêu trên chủ động cân đối nguồn vốn; chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời triển khai cho vay; định kỳ hàng tuần báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai về NHNN; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 về NHNN để tổng hợp. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực tham gia, tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời thu mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai chương trình trên địa bàn và định kỳ hàng tuần báo cáo.

Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *