Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương “lơ” báo cáo chống lãng phí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các nơi chưa thực hiện đúng quy định về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo công tác này.

 

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo vấn đề tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo vấn đề tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2017 của Chính phủ đã được gửi đến Quốc hội, phục vụ cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, sẽ khai mạc sáng 21/5 tới. Bản báo cáo cho Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng ký ngày 15/5/2018.

Tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội ít ngày trước đó, thông tin thống kê cho thấy, có 14/34 bộ, ngành, 17/63 địa phương và 13/23 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa có báo cáo gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp.

Và UB Thường vụ Quốc hội đã lên tiếng phê bình các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa có báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

"Ngay ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình Thủ tướng văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chưa có báo cáo và chưa có chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Bộ trưởng Bộ Tài chính nói tại phiên thảo luận đó.

Báo cáo chính thức gửi Quốc hội, phần đánh giá chung, Chính phủ nêu hạn chế: một số bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về công tác này.

Các cơ quan không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, quy định, không có đánh giá, phân tích, số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đề ra trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản công, lao động và thời gian lao động,…, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác này tại bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình. Hoặc né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện, không báo cáo về việc biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; ...

Bộ trưởng Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện đúng quy định về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo công tác này.

Một số bộ đã bổ sung báo cáo sau phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội là Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo... Riêng TAND tối cao dù bị nhắc vẫn chưa có báo cáo.

Trong các tỉnh, thành phố, chỉ còn duy nhất TPHCM vẫn chưa có báo cáo mới, dù lần trước đã được nhắc nhở là gửi nhầm báo cáo của 2016.

Khối các tập đoàn, tổng công ty, chưa có báo cáo gồm Tập đoàn Dệt may và các tổng công ty Hàng không, Lương thực, Thuốc lá, Sông Đà.

Như vậy, sau hơn một tháng được nhắc nhở, thậm chí bị phê bình, một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước vẫn im lặng.

P.Thảo

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *