Bộ trưởng Giao thông nói về việc bỏ cự ly trạm thu phí cách nhau 70km

"Khoảng cách hai trạm thu giá cách nhau 70 km từng được đưa ra tại một thông tư khác của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Thông tư, Ban soạn thảo vẫn đưa thông tin này vào, tạo dư luận không tốt”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN báo cáo trước Bộ trưởng
về xây dựng Dự thảo Thông tư 49 sửa đổi

Tại cuộc họp vừa diễn ra chiều 17/5, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết  trong Thông tư 49 hiện hành không hề có quy định nào về khoảng khách các trạm thu giá.

“Khoảng cách hai trạm thu giá cách nhau 70 km từng được đưa ra tại một thông tư khác của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Thông tư, Ban soạn thảo vẫn đưa thông tin này vào, tạo dư luận không tốt”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nghiêm khắc phê bình Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư, yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN rà soát lại quy trình xây dựng Dự thảo này đồng thời xem xét các khâu để báo cáo lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng chỉ đạo các cơ quan của Bộ trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung hơn nữa.

"Không chỉ đối với Thông tư 49 này, lãnh đạo Bộ luôn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình tham mưu, xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực Ngành phải đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên, đặt địa vị người xây dựng vào vị trí của người dân, doanh nghiệp để hiểu, từ đó làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Dù là cán bộ cấp nào của Bộ GTVT, nếu trong quá trình làm việc, dù do bất kể lý do gì, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xảy ra hậu quả hoặc dư luận không tốt sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm', Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cương quyết chỉ đạo.

Xung quanh Dự thảo sửa đổi Thông tư 49, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng cho biết, quan điểm của Bộ GTVT là sẽ không triển khai các dự án giao thông theo hình thức BOT trên đường quốc lộ, độc đạo, hay đường hiện hữu mà chỉ triển khai BOT trên đường mới hoàn toàn.

“Quan điểm này thể hiện Bộ GTVT luôn chấp hành tốt các Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, Bộ GTVT luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, tạo sự đồng thuận trong dân và cho các doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực GTVT, cụ thể là các doanh nghiệp vận tải. Hơn nữa, Bộ GTVT cũng đang quyết liệt kết hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai các trạm thu giá BOT theo hình thức thu phí kín, thu phí không dừng, giúp dòng xe đi nhanh hơn, người dân và doanh nghiệp giảm thời gian dừng đỗ chờ, là hình thức công khai minh bạch tốt nhất về tài chính”,  Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đưa ra định hướng với tổ soạn thảo thông tư sửa đổi, mỗi khi xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải làm sao tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp và người dân.

“Phải nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục, chứ không chỉ dừng lại ở việc đơn giản thủ tục, có vậy mới thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính một cách hiệu quả”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Trước đó, thành viên Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã báo cáo Bộ trưởng trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư lần 1, Tổ soạn thảo có đưa thông tin về khoảng cách các trạm thu phí BOT theo tinh thần Thông tư 159 của Bộ Tài chính có quy định về việc này, để lấy ý kiến công khai, rộng rãi các tổ chức, địa phương.

Tuy nhiên, sau đó nhận được sự góp ý các bộ ngành và địa phương, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 437 của UBTV Quốc hội nên Tổ soạn thảo đã tiếp thu bỏ nội dung “khoảng cách trạm thu phí” trong lần lấy ý kiến lần 2 của Dự thảo sửa đổi Thông tư 49, và chưa có cách giải thích thấu tình đạt lý khiến một vài cơ quan truyền thông và dư luận hiểu chưa đúng vấn đề.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *