Hoãn biểu quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm ở 2 mức

FICA - UB Thường vụ Quốc hội gửi báo cáo đến các đại biểu, đề nghị cho chuyển chương trình thông qua dự thảo vào sáng ngày mai như dự kiến sang kỳ họp sau.

Báo cáo về việc chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định về lấy phiếu Quốc hội nêu rõ kết quả thảo luận tại phiên họp tổ và tại hội trường về nội dung này vừa qua cũng như kết quả thăm dò ý kiến các đại biểu mà Đoàn thư ký kỳ họp thực hiện ngày 16/6 vừa qua.

Cụ thể, UB Thường vụ Quốc hội cho biết, qua thảo luận, ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với chủ trương tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Nghị quyết số 35 cũng như nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định về lấy phiếu.

Qua thảo luận cũng nổi lên một số nội dung mà ý kiến của các đại biểu còn rất khác nhau như về đối tượng lấy phiếu, xử lý hệ quả đối với người được lấy phiếu, nhất là quy định về thời hạn, thời điểm lấy phiếu và mức độ thể hiện trên phiếu tín nhiệm và tên gọi của các mức tín nhiệm.
 
Kết quả lần đầu Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá là tich cực.
Kết quả lần đầu Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá là tich cực.

Từ kết quả thảo luận, UB Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Đoàn thư ký kỳ họp gửi Phiếu thăm dò ý kiến các đại biểu về 2 nội dung: thời hạn, thời điểm lấy phiếu và mức độ thể hiện trên phiếu tín nhiệm. Trong phiếu xin ý kiến có thuyết minh, giải trình cụ thể về ưu điểm, hạn chế của từng phương án để làm cơ sở cho các đại biểu thể hiện chính kiến.

Kết quả thăm dò ý kiến của đại biểu thể hiện, cả 2 phương án nêu trong phiếu đều chưa nhận được sự thống nhất thật cao của các đại biểu. Đoàn thư ký tổng hợp được 370 phiếu của đại biểu (chiếm 74% tổng số đại biểu). Như vậy, còn 128 đại biểu (tương đương 26% tổng số đại biểu) không thể hiện chính kiến về việc này.

Tổng hợp kết quả, Đoàn thư ký báo cáo, vấn đề thời hạn, thời diểm lấy phiếu có phương án (phương án tăng tần suất lấy phiếu lên 2 lần/nhiệm kỳ) nhận được ý kiến nhất trí của hơn 50% tổng số đại biểu. Còn việc thể hiện mức độ tín nhiệm, cả phương án thiết kế phiếu ở 3 mức và 2 mức đều không đạt được tỷ lệ 50% tổng số đại biểu nhất trí.

“Như vậy là số đại biểu chưa thể hiện chính kiến và số đại biểu có ý kiến khác nhau còn rất lớn. Sự đồng thuận trong Quốc hội còn chưa cao” – báo cáo của UB Thường vụ Quốc hội nhận định.

Từ đó, UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, cách làm, phương pháp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cần được nghiên cứu, cân nhắc, tính toán một cách thận trọng để bảo đảm sự đồng thuận cao. Việc lấy phiếu tín nhiệm rất hệ trọng, liên quan tới tín nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp, liên quan tới quyền giám át và đánh giá cán bộ của Quốc hội, HĐND.

Cân nhắc thận trọng nhiều mặt, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị cho chuyển chương trình Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm từ kỳ họp này như dự kiến ban đầu sang kỳ họp sau để có thểm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, bảo đảm chất lượng và tạo được sự đồng thuận cao trong Quốc hội và cử tri.

Tuy nhiên, tại lỳ họp cuối năm 2014, Quốc hội, HĐND tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Như vậy, có thể phán đoán, dự thảo Nghị quyết sửa đổi sẽ được đưa ra xem xét thông qua vào đầu kỳ họp thứ 8, bắt đầu vào cuối tháng 10 năm nay để kịp cho việc tổ chức lấy phiếu lần thứ 2 tại kỳ họp này.

UB Thường vụ Quốc hội nhận trách nhiệm tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các đại biểu, lắng nghe ý kiến cử tri đồng thời nghiên cứu kỹ các ý kiến của đại biểu để giải trình, tiếp thu một cách thấu đáo, cầu thị, thuyết phục để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp sau.

Nếu không có sự thay đổi này, sáng mai, 24/6, Quốc hội sẽ biểu quyết về dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm này, ngay trước phiên bế mạc kỳ họp thứ 7.

P.Thảo

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *