Giao bổ sung 9.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

FICA - Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014.

Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao bổ sung cho các Bộ và địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, bổ sung gần 1.490 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế và bổ sung hơn 7.510 tỷ đồng cho 49 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2014 cho từng dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán


Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 đến hết ngày 30/6/2015.

Phương Dung

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *