Chính sách 17/06/2014 06:26

Doanh nghiệp được chuyển nhượng dự án nhà ở

Đó là điểm mở của Luật Đất đai 2013, được hướng dẫn chi tiết trong Nghị định 43/2014.

Theo đó, doanh nghiệp được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở nếu đảm bảo các điều kiện: có các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật, đất không tranh chấp và còn trong thời hạn sử dụng, quyền sử dụng đất không bị kê biên.

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có). Người nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, có đủ năng lực tài chính, phải ký quỹ theo quy định…

Trước đó, Nghị định 181/2004 hướng dẫn Luật Đất đai 2003 nghiêm cấm việc chuyển nhượng dự án. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi không còn khả năng đầu tư, không thể triển khai dự án nhưng cũng không thể chuyển nhượng, dẫn tới tình trạng dự án “treo”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA), cho biết: Việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án là tin vui cho các doanh nghiệp bất động sản, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Châu còn băn khoăn về điều khoản yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được chuyển nhượng.

“Nếu bên nhận chuyển nhượng cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận chuyển nhượng thì cũng không ảnh hưởng gì, vì khi họ đã nhận được quyền sử dụng đất nên phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Do đó, không nhất thiết bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi chuyển nhượng” - ông Châu góp ý.

Theo Việt Hoa

Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *