Thời sự 28/10/2014 15:06

Hạ trần lãi suất từ ngày mai

FICA - Từ 29/10 giảm trần lãi suất tiền gửi VND xuống 5,5%/năm, USD 0,75%/năm.

 
Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức có quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ, USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm; tiền gửi bằng USD lãi suất tối đa là 0,25%/năm.
 
Mức lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng bằng VNĐ là 5,5%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 dưới 6 tháng là 6%/năm. Như vậy, so với mức áp dụng trước đó, trần lãi suất huy động được điều chỉnh giảm 0,5 điểm %.
 
Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân là 0,75%/năm, giảm từ mức 1% trước đó.
 
NHNN cũng quy định mức lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn bằng VNĐ tối đa là 7%/năm; của các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức tối đa 8%/năm. Trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên cũng được điều chỉnh giảm 1 điểm % so với mức áp dụng trước.
 
Các mức lãi suất mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày mai 29/10. 
 
NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.


Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *