Thời sự 28/10/2014 09:54

Dành 107.000 tỷ đồng chi trả nợ, viện trợ 10 tháng đầu năm

FICA - Tính đến 15/10, bội chi ngân sách nhà nước ở mức 136.700 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 16,65% trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 672.300 tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 448.900 tỷ đồng, bằng 83,3%; thu từ dầu thô đạt 83.200 tỷ đồng, bằng 97,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 137.000 tỷ đồng, bằng 89%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt con số 148.300 tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 96.400 tỷ đồng, bằng 86,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 88.000 tỷ đồng, bằng 82% dự toán.

Ngoài ra, thu từ thuế thu nhập cá nhân cũng góp vào ngân sách tới 38.100 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường 9.400 tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán và thu phí, lệ phí 8.700 tỷ đồng, bằng 84%.

Chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 809.000 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 134.700 tỷ đồng, bằng 82,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130.700 tỷ đồng, bằng 82,7%). Như vậy, chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 16,65% trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Nguồn ngân sách chi cho phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính 567.400 tỷ đồng, bằng 80,7%. Cũng với đó, 106.900 tỷ đồng đã được chi trả nợ và viện trợ, bằng 89,1% dự toán cả cả năm.

Như vậy, tính đến 15/10, cán cân ngân sách nhà nước đang bị thâm hụt 136.700 tỷ đồng.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *