Đầu tư 29/08/2023 20:17

VSIP được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp 5.000 tỷ đồng tại Thái Bình

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình.

Cụ thể, nhà đầu tư dự án là CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Dự án được triển khai ở xã An Tân và xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với quy mô sử dụng đất là 333 ha, không bao gồm phần diện tích đê cửa sông Hữu Hóa, đê biển 8 (7,86 ha) và tuyến kênh hoàn trả (3,41 ha).

Tổng vốn đầu tư của dự án là 4.932 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 739 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án  hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt; đồng thời đảm bảo vị trí, quy mô diện tích của Dự án phù hợp với chủ trương đầu tư,...

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định.

Về phía nhà đầu tư, CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định khi thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi tỉnh Thái Bình được cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Huỳnh Anh

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *