Đầu tư 07/10/2014 22:06

Samsung đưa Bắc Ninh thành “Quán quân” hút FDI

FICA - Với 1,365 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 9 tháng năm 2014, Bắc Ninh đang đứng đầu danh sách địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất cả nước.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), với 1,365 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 9 tháng năm 2014, Bắc Ninh hiện đang đứng đầu danh sách địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất cả nước.

Trong đó, nổi bật là dự án Samsung được cấp phép ngày 1/7/2014 với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Số vốn FDI thu hút trong 9 tháng năm 2014 của Bắc Ninh chiếm 12% tổng vốn đầu tư của cả nước.

TP.HCM đứng thứ hai với 1,283 tỷ USD, Đồng Nai đứng thứ 3 với 1,17 tỷ  USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Tính lũy kế đến tháng 9 năm 2014, Bắc Ninh đã thu hút được 510 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 7,24 tỷ USD, đứng thứ 9/63 tỉnh thành phố có đầu tư nước ngoài.

Trong số 510 dự án đầu tư còn hiệu lực, lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất vào Bắc Ninh là lĩnh vực chế biến chế tạo với 433 dự án và 6,56 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 85% tổng dự án và 90,6% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh). Ngoài ra, các dự án FDI còn có trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực xây dựng dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Hiện nay đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Bắc Ninh. Xét theo vốn đầu tư đăng ký thì Singapore đứng đầu với 2,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 38% tổng vốn đầu tư), Hàn Quốc đứng thứ hai với 269 dự án và 2,2 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 30% tổng vốn đầu tư), Nhật Bản đứng thứ ba với 762 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 10% tổng vón đầu tư).

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *