Đầu tư 07/10/2014 21:51

Bộ trưởng Thăng sốt ruột với tiến độ tái cơ cấu các “Ông lớn” vận tải

FICA – Bộ trưởng Đinh La Thăng thúc giục tập trung chỉ đạo tái cơ cấu, thoái vốn đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), SBIC và Vinalines.

Đã cổ phần hóa 54/94 doanh nghiệp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đến tháng 1/2014, Bộ còn 49 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Chỉ cách 3 năm trước đó, thời điểm đầu năm 2011, tổng số doanh nghiệp thuộc GTVT phụ trách là 94 doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2011 – 2013, Bộ đã thành lập 9 doanh nghiệp, tổ chức lại để hình thành 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC); đồng thời, thực hiện sắp xếp được 61 doanh nghiệp bao gồm: cổ phần hóa 54 doanh nghiệp, chuyển thành tổng công ty 2 doanh nghiệp, hợp nhất 2 doanh nghiệp, phá sản 2 doanh nghiệp và giải thể 1 doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về công tác đổi mới, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ Quý IV và năm 2015

Về kết quả cổ phần hóa 10 Tổng công ty thuộc Bộ, ông Nguyễn Chiến Thắng - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho biết, Bộ GTVT đã có quyết định điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ cho 6 Công ty mẹ - Tổng công ty. Đến hết 30/6/2014, toàn bộ 10/10 Tổng công ty đã tổ chức xong Đại hội cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần, thực hiện đăng ký doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Giai đoạn 9 tháng đầu năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án chuyển 13 doanh nghiệp thành công ty cổ phần; xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 12 doanh nghiệp.

Cùng với đó, các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh việc thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời tiếp tục rà soát để thoái vốn tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ. Kết quả, 9 tháng đầu năm việc thoái vốn của 6 Tổng công ty tại 23 doanh nghiệp đã thu về trên 357,5 tỷ đồng.

Hoàn tất cổ phần hóa 6 doanh nghiệp năm 2015

Theo ông Thắng, trong 3 tháng cuối năm 2014, Bộ sẽ tập trung hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); hướng dẫn 10 tổng công ty và các công ty chuyển sang cổ phần thực hiện các công việc tiếp theo.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ hướng dẫn các đơn vị trong công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa, báo cáo Bộ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đối với 3 đơn vị là Công ty mẹ - Vinalines, Công ty mẹ - Vietnam Airlines và Bệnh viện GTVT Trung ương. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, phương án chuyển đổi trình Bộ trưởng phê duyệt đối với 25 đơn vị.

“Năm 2015, Bộ GTVT sẽ hoàn thành các thủ tục cổ phần hóa 15 doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với 6 doanh nghiệp còn lại. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các tổng công ty thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn theo kế hoạch được phê duyệt, đặc biệt tập trung chỉ đạo đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), SBIC và Vinalines” - ông Thắng nói.

Chủ trì cuộc họp về công tác đổi mới, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 diễn ra sáng nay (7/10), Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu, nhiệm vụ Quý IV và năm 2015, Vietnam Airlines cần công khai, minh bạch về phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa và chiến lược trong tương lai của Tổng công ty. Riêng Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Cửu Long cần tập trung hoàn thành đề án tái cơ cấu và đưa ra được lộ trình, phương án cổ phần hóa.

Bộ trưởng cũng đề nghị SBIC, Vinalines có báo cáo Bộ GTVT để Bộ báo cáo Chính phủ về kết quả tái cơ cấu của 2 Tổng công ty. Báo cáo phải nêu bật được những gì đã làm được, những gì chưa được, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *