Đầu tư 12/11/2014 18:02

Đơn thư khiếu nại, tố cáo “tìm đến” Thanh tra Chính phủ tăng hơn 15% trong tháng 10

FICA - Trong tháng 10, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 4.138 lượt người, với 936 vụ việc (tăng 0,6% lượt người, tăng 15,14% số vụ việc so với tháng 9/2014), trong đó có 90 lượt đoàn đông người.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 10 được công bố tại cuộc họp giao ban ngày 11/11, trong tháng vừa rồi, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 1 kết luận thanh tra; 6 quyết định thanh tra; tiếp tục hoàn thiện 11 dự thảo kết luận thanh tra, 2 kết luận kiểm tra; xây dựng báo cáo kết quả 8 cuộc thanh tra.

Hiện, cơ quan này đang tiến hành 12 cuộc thanh tra và 5 cuộc kiểm tra; tổ chức giám sát hoạt động của 10 Đoàn thanh tra, thẩm định 6 dự thảo kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện một số kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ.

Trong tháng 10, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 4.138 lượt người, với 936 vụ việc (tăng 0,6% lượt người, tăng 15,14% số vụ việc so với tháng 9/2014), trong đó có 90 lượt đoàn đông người, tăng 15,4%; tiếp nhận 2.921 đơn, đã xử lý 2.241 đơn..

Tính đến ngày 30/10/2014, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, giải quyết 500/528 vụ việc theo Kế hoạch 1130, còn 28 vụ việc đang được tập trung giải quyết dứt điểm, trong đó có 10 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 5 vụ việc Thanh tra Chính phủ đang giải quyết; 13 vụ việc các bộ, địa phương đang giải quyết.

Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 2100, theo báo cáo, các địa phương, Bộ, ngành đã kiểm tra, rà soát 532 vụ việc; các tỉnh, thành phố 502 vụ việc, trong đó có 241 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý; các vụ việc còn lại đang được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong tháng 10, Thanh tra Chính phủ cũng đã thành lập 3 Đoàn kiểm tra, rà soát vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vụ Thủ tướng Chính phủ giao; có 7 báo cáo Kết luận kiểm tra, xác minh khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2014; khẩn trương hoàn thiện trình Tổng Thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra các cuộc thanh tra đã kết thúc; tham mưu công bố kết luận thanh tra theo quy định; chuẩn bị kế hoạch thanh tra 2015 có trọng tâm, trọng điểm, sát với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *