Đầu tư 11/11/2014 15:46

Nhật Bản đã rót hơn 36,5 tỷ USD vào Việt Nam

FICA - Tính đến tháng 10/2014 Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 2.434 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 36,5 tỷ USD.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, lũy kế đến tháng 10 năm 2014 Việt Nam đã có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư  tại Việt Nam với 17.219 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 244,16 tỷ USD.

Trong đó Nhật Bản đứng đầu với 2.434 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư là 36,5 tỷ USD.

Quy mô vốn bình quân dự án FDI của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam là gần 15 triệu USD/1 dự án trong khi quy mô trung bình một dự án FDI đầu tư vào Việt Nam là 14,1 triệu USD/1 dự án.

Các dự án của Nhật Bản được triển khai trên 18/21 ngành, lĩnh vực nhưng dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 1.276 dự án với tổng số vốn đăng ký là 30,5 tỷ USD (chiếm 83,6% tổng vốn đầu tư).

Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn là 1,54 tỷ USD (chiếm 4,2% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng (chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác

Nhật Bản đã đầu tư vào 49/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất với 9 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 9,67 tỷ USD (chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư).

Đứng thứ hai là Hà Nội với 607 dự án, với với tổng vốn đầu tư  là 3,99 tỷ USD (chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư). Bình Dương đứng  thứ 3 với tổng số vốn là 3,83 tỷ USD (chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *