Quốc tế 23/11/2013 08:30

Trung Quốc giám sát cả Ủy viên Bộ Chính trị để chống tham nhũng

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ kiện toàn một số chức năng của cơ quan này và nhắm đến tất cả các quan chức cấp cao, một phần của những biện pháp cải cách nhằm làm sâu sắc cuộc chiến chống tham nhũng tại nước này.

Trong tuyên bố đăng trên trang web của mình, ủy ban trên cho biết tất cả các quan chức, kể cả ủy viên Bộ chính trị (gồm 25 người) và bí thư tỉnh ủy, đều “nằm trong phạm vi bị giám sát”. 

Cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC sẽ được gài vào tất cả các cơ quan đảng và ban ngành chính phủ, thay vì chỉ một số cơ quan đảng nhất định như trước đây. Ủy ban này cũng sẽ kiện toàn chức năng của “các nhóm phối hợp chống tham nhũng” trong ủy ban và tăng cường vai trò lãnh đạo của ủy ban.

Là một phần của gói cải cách kinh tế và xã hội, các biện pháp mới nói trên nhằm mục đích tăng cường sự giám sát của trung ương CPC đối với nạn tham nhũng và sẽ yêu cầu đảng viên báo cáo các vụ tham nhũng cho các quan chức kỷ luật cũng như các quan chức cấp cao khác trong đảng.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *