Dòng chảy vốn 24/01/2014 08:55

Xuất siêu 40 triệu USD trong nửa đầu tháng 1

FICA - So với kỳ 2 tháng cuối cùng của năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước giảm tới 16,8% (tương đương giảm 2,23 tỷ USD).

Theo thống kê sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 1 (từ ngày 1/1 đến ngày 15/1/2014) của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ đạt 11,05 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, so với kỳ 2 tháng cuối cùng của năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước giảm tới 16,8% (tương đương giảm 2,23 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ đầu tiên của năm đã thặng dư nhẹ với mức xuất siêu là 40 triệu USD.

Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu tháng 1/2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 507 triệu USD so với kỳ 1 tháng 1 năm 2013, trong đó tăng mạnh nhất là các nhóm hàng: dệt may tăng 201 triệu USD; hàng giày dép tăng 91 triệu USD; hàng thủy sản tăng 84 triệu USD;…

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ đạt 5,51 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 1/2014 tăng 741 triệu USD so với nửa đầu tháng 1/2013; trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 237 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 138 triệu USD; ngô tăng 60 triệu USD.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,39 tỷ USD, tăng 12,6% so với 15 ngày đầu tháng 1/2013 và chiếm gần 61,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu đạt 3,19 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 58% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *