Dòng chảy vốn 23/01/2014 21:21

Dân Hà Nội bi quan về kinh tế và việc làm

FICA - Người tiêu dùng vẫn còn biểu hiện tâm trạng bi quan về các lĩnh vực: Kinh tế của thành phố, việc làm và thu nhập gia đình của người lao động.

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia cho biết, qua khảo sát ở 7 quận/huyện của thành phố Hà Nội nhằm xây dựng chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hà Nội, chỉ số hiện tại (chỉ số 6 tháng đầu năm 2013) ở mức 41 điểm, phản ảnh tâm trạng bi quan khá rõ nét của người lao động Thủ đô, phản ánh đúng tình hình kinh tế khó khăn của Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013.

Trong 6 tháng cuối năm, chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp đạt 49,5 điểm, cho thấy người tiêu dùng vẫn còn biểu hiện tâm trạng bi quan về các lĩnh vực: Kinh tế của thành phố, việc làm và thu nhập gia đình của người lao động. Tuy nhiên, xét theo mức độ, với 49,5 điểm thì mức độ bi quan này rất thấp, tiến sát với mức 50 điểm biểu hiện ở mức trung bình (Không xấu, không tốt).

"Như vậy, có thể thấy trước bối cảnh kinh tế khó khăn của Hà Nội trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 thì chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp 6 tháng cuối năm 2013 phản ánh tình hình kinh tế của Thủ đô nói chung, việc làm và thu nhập gia đình của người lao động nói riêng đang được cải thiện", Trng tâm Thông tin và Dự báo cho biết.

Trong khi đó, với chỉ số kỳ vọng, mặc dù 6 tháng đầu năm người tiêu dùng Hà Nội khá bi quan về tình hình kinh tế của Thủ đô và việc làm của họ thì 6 tháng cuối năm 2013 đã có sự chuyển biến tích cực rõ nét về việc làm và thu nhập gia đình của họ. Qua đó cho thấy mức chi tiêu cá nhân và hộ gia đình đang trong xu hướng tăng. Điều này đồng nghĩa với cầu tiêu dùng tại Hà Nội đang tăng lên.

Khi được hỏi về thu nhập gia đình, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 6,3% cho rằng thu nhập của gia đình họ là cao, con số này thấp hơn nhiều so với 34,1% cho biết thu nhập của gia đình họ thấp và 59,6% là thu nhập trung bình. Những con số này nói lên mức chi tiêu của gia đình nói chung, của người lao động nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2013 là tương đối thấp bởi thu nhập gia đình thấp. Minh chứng cho việc chi tiêu thấp này là chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội 6 tháng đầu năm tăng nhẹ, thực tế là cuối quý 1 và quý 2 năm 2013 không tăng do sức mua giảm mạnh

Trung tâm Thông tin và Dự báo cũng cho biết, khác với đánh giá của chính người dân về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta. Khi được hỏi nhận định như thế nào về tình hình kinh tế của đất nước 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm nay? Kết quả cho thấy, trong số 1268 người trả lời thì có tới  41,7% số người nhận định kinh tế 6 tháng cuối năm 2013 là tích cực hơn 6 tháng đầu năm.

Điều này cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực khá rõ ràng của nền kinh tế nước ta. Nếu như, 6 tháng đầu năm chỉ có 3% số người được hỏi cho là tình hình kinh tế tốt và 54% cho rằng xấu thì 6 tháng cuối năm con số phần trăm người được hỏi cho rằng tốt đã tăng 41,7% và con số phần trăm cho rằng xấu đã giảm từ 54% xuống còn 39,4%.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *