Doanh nghiệp 08/10/2014 09:25

Thủ tướng lệnh thanh tra tại PVN

FICA - Nội dung thanh tra lần này sẽ bao gồm việc thanh tra đầu tư các Dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của PVN và các đơn vị thành viên.

 

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra số 2238/QĐ-TTCP ngày 19/9/2014, thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên.

 

​Đây là cuộc thanh tra thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6143/VPCP-ĐMDN ngày 12/8/2014 của Văn phòng Chính phủ gửi các đơn vị liên quan thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của PVN và các đơn vị thành viên.

 

Quyết định số 2238/QĐ-TTCP nêu rõ, nội dung thnh tra lần này sẽ bao gồm việc thanh tra đầu tư các Dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của PVN và các đơn vị thành viên.

 

Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 6 thành viên, ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh khẳng định, đây là cuộc thanh tra thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó Đoàn Thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải cùng nhau đánh giá thực trạng của các dự án, sau đó cùng đưa ra nguyên nhân, giải pháp.

 

Phó Tổng Thanh tra mong muốn, các bên sẽ làm rõ các vấn đề trên cơ sở chia sẻ, lắng nghe, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đoàn Thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong quá trình làm việc.

 

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *