Doanh nghiệp 12/06/2014 18:48

Sắp có công ty mía đường vốn hơn nghìn tỷ

FICA - Việc sáp nhập Đường Ninh Hòa vào Đường Biên Hòa với tỷ lệ 1:1, công ty sau sáp nhập có vốn điều lệ 1.247 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong số các doanh nghiệp mía đường

Ngày 12/6/2014, Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa (mã chứng khoán NHS) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung đáng chú ý là phương án sáp nhập vào Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (mã chứng khoán BHS).

Cổ đông đã thông qua phương án Đường Biên Hòa sẽ sở hữu 100% cổ phần Đường Ninh Hòa bằng việc phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi cổ phiếu NHS với tỷ lệ hoán đổi là 1:1.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Đường Ninh Hòa sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên. 

Đường Ninh Hòa cho biết mục đích của việc hoán đổi cổ phiếu và hợp nhất thành một công ty lớn hơn nhằm khẳng định vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc sáp nhập sẽ giúp cả hai công ty đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện các dòng sản phẩm chất lượng cao như đường tinh luyện (RE), đường Vitamin…, nâng cao công nghệ, tiết giảm chi phí, giá thành, mở rộng thị phần tại khu vực miền Bắc và miền Trung, đảm bảo công suất sản xuất. 

Về phía cổ đông, việc sáp nhập giúp cho tính thanh khoản trong giao dịch của cổ phiếu được tốt hơn do số lượng cổ phiếu tăng lên.

Vào ngày 14/6, Đường Biên Hòa cũng tiến hành đại hội cổ đông. Lãnh đạo công ty cũng trình cổ đông phương án hoán đổi với tỷ lệ 1:1. 
 
Đường Ninh Hòa có vốn điều lệ 607 tỷ đồng và tổng tài sản tới cuối quý I/2014 là 2.103 tỷ đồng. Trong khi đó, Đường Biên Hòa có vốn điều lệ 630 tỷ đồng và tổng tài  sản là 2.509 tỷ đồng. 

Dựa trên số liệu này, công ty sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ 1.247 tỷ đồng và tổng tài sản 4.612 tỷ đồng, đứng đầu về tổng tài sản trong các doanh nghiệp mía đường niêm yết và chỉ thua Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán SBT) về vốn điều lệ (1.485 tỷ đồng).

Cần lưu ý, SBT cũng là cổ đông lớn của cả NHS và BHS, cùng với Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và Điện Gia Lai. 
 
Cổ đông lớn của NHS và BHS 
(Đơn vị %)
 
Thành Thành Công - doanh nghiệp lớn trong ngành mía đường khi sở hữu cổ phần ở hàng loạt doanh nghiệp mía đường trong nước cũng là cổ đông lớn đứng đằng sau SBT và Điện Gia Lai.
 
Thành Thành Công gắn với "nữ hoàng mía đường" Huỳnh Thị Bích Ngọc, vợ nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank Đặng Văn Thành và "Công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My.

Đổi niên độ tài chính

Ngoài ra, cổ đông Đường Ninh Hòa cũng thông qua thay đổi niên độ tài chính, kế hoạch lọi nhuận và cổ tức.

Theo đó, để năm tài chính phù hợp với mùa vụ sản xuất mía đường (bắt đầu từ tháng 12 năm trước và kết thúc vào tháng 5 năm sau), Công ty sẽ bắt đầu niên độ tài chính vào ngày 1/6 hàng năm và kết thúc vào ngày 30/5 của năm kế tiếp.

Năm nay, niên độ tài chính bắt đầu tư ngày 01/01/2014 kết thúc ngày 30/06/2014. Công ty đặt kế hoạch cho niên độ tài chính này là 36,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; cho cả năm 2014 là 56,3 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức cho năm 2014 dự kiến là 15% bằng tiền.

Thục Anh
 

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *