Doanh nghiệp 29/11/2023 16:43

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền

"Vua tôm" Minh Phú, Cảng Đình Vũ hay Đầu tư Sài Gòn VRG đều chốt quyền cổ tức. Tỷ lệ cao nhất có thể lên tới 46% bằng tiền.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức trong tháng 12. Thời gian chi trả tạm ứng trước ngày 15/1/2024. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đình Vũ dự kiến chi 100 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 46%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12. Ước tính Pharmedic cần chi 43 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 22/12.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023, tỷ lệ 10%. Ngày chốt quyền vào ngày 8/12, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12. Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12. Ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG cần chi gần 182 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã chứng khoán: WSB) thông báo ngày 4/12 giao dịch không hưởng quyền để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Ngày thanh toán dự kiến 18/12. Ước tính công ty cần chi 14,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (mã chứng khoán: DNH) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12. Ngày thanh toán được chia làm 2 lần, với 10% vào ngày 31/1/2024 và 10% còn lại vào ngày 29/3/2024.

CTCP Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán: NTH) thông báo ngày 25/12 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12, dự kiến thanh toán vào ngày 11/1/2024.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) thông báo trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 4,11%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 411 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/12, thời gian trả dự kiến 22/12. Với gần 400 triệu cp đang lưu hành, Minh Phú cần chi ra hơn 164 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Khổng Chiêm

Chủ đề: chia cổ tức Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *