Doanh nghiệp 26/10/2022 16:21

Nghịch lý tại Năm Bảy Bảy (NBB): Doanh thu tăng 20 lần, lợi nhuận “bốc hơi" hơn 99%

Nguồn thu tài chính giảm, cộng với chi phí lãi vay cao khiến lợi nhuận của Năm Bảy Bảy giảm mạnh bất chấp doanh thu tăng, với dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ trước đến nay.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với nghịch lý doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm sâu.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 121 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái, biên lợi nhuận gộp đạt 56,6%. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 300 triệu đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ.

Thực tế, doanh thu tăng cao đi đôi với giá vốn hàng bán cũng tăng 7 lần, lên 52 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của Năm Bảy Bảy cũng giảm 85,6% so với cùng kỳ về mức 39 tỷ đồng, do hụt thu khoản chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư và lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái 2 khoản này đem về cho công ty lần lượt 250 tỷ đồng và 20,7 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của Năm Bảy Bảy tăng lên mức 86 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Chi phí khác cũng phát sinh tăng thêm 13,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận của Năm Bảy Bảy "bốc hơi" hơn 99%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty bất động sản này đạt tổng doanh thu thuần đạt 290 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% và 99,4% so với năm ngoái. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay là 102 tỷ đồng, sau 3 quý, doanh nghiệp mới thực hiện được 2% mục tiêu.

Dòng tiền kinh doanh chính của công ty âm gần 863 tỷ đồng. Đây là mức âm kỷ lục của Năm Bảy Bảy từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Lưu chuyển tiền thuần sau 9 tháng âm 12 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 863 tỷ đồng. Năm trước đó, dòng tiền kinh doanh Năm Bảy Bảy cũng âm hơn 103 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Đầu tư Năm Bảy Bảy đạt gần 6.389 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Hàng tồn kho tính đến ngày 30/9 tăng 341 tỷ đồng lên hơn 1.272 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 83% và 162%, đạt lần lượt gần 1.430 tỷ đồng và 1.587 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả tăng gần 80% so với đầu năm, ở mức 4.569 tỷ đồng vào cuối quý III, phần lớn do gia tăng các khoản nợ vay tài chính dài hạn trong đó có các khoản vay từ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) và công ty con là Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để bổ sung vốn lưu động.

Vốn chủ sở hữu vào ngày 30/9 ghi nhận đạt 1.819 tỷ đồng, gồm 607,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *