Doanh nghiệp 13/04/2018 19:57

Cổ phiếu của Xây dựng điện 1 bị “đuổi” khỏi sàn chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 (mã TV1) thông báo về việc cổ phiếu thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

HoSE cho biết, hôm 9/4, cơ quan này đã nhận được BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2017, BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 của TV1 đã được kiểm toán.

Theo đó, tại BCTC công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, công ty kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến.

“Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm”, công ty kiểm toán nêu.

Căn cứ vào điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58 của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định “chứng khoán bị hủy niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết”.

Căn cứ theo điểm 1.8 Điều 26 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE ban hành kèm theo Quyết định số 85 ngày 19/3/2018 của HoSE quy định “các trường hợp chứng khoán (ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF) bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc: tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết”.

“Như vậy, cổ phiếu TV1 rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2017, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017”, HoSE cho biết.

 

An Nguyên

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *