Chứng Khoán 23/11/2013 08:46

VDB vay thêm trên 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

FICA - Lũy kế từ đầu năm đến nay, VDB đã vay tổng cộng 34.252 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

Ngày 22/11/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ), 3 năm (1.000 tỷ), 5 năm (500 tỷ) và 10 năm (500 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45-9,00%/năm.

Kết quả, VDB đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/11/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 50 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,45%/năm. Đây cũng chính là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 34.252 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *