Chứng Khoán 31/01/2024 09:38

Một công ty ngành điện bị UBCKNN phạt 260 triệu đồng

Công ty này bị phạt nhiều khoản chủ yếu do vi phạm công bố thông tin (không công bố hoặc công bố không đây đủ các tài liệu yêu cầu).

Ngày 29/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/TV6/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 phê duyệt việc đầu tư vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần, Bản cung cấp thông tin của người thực hiện công bố thông tin, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Bản cung cấp thông tin của giám đốc.

Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/202);

UBCKNN còn phạt tiền 137,5 triệu đồng với công ty này do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và năm 2022, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại quốc tế Trong Thuong vay với số tiền lần lượt là 21,99 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua các giao dịch nêu trên.

Công ty cũng bị phạt tiền 15 triệu đồng do không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Khoản tiền phạt 15 triệu đồng tiếp theo là do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng lên tới 260 triệu đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *