Tìm kiếm

Chủ đề : kienlongbank

Cổ phiếu giảm gần 70% từ đỉnh, Kienlongbank rút hồ sơ niêm yết

14/01/2023

Kienlongbank rút hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HoSE với lý do thị trường chứng khoán chưa thuận lợi.

Triệt thu phí cà thẻ

09/06/2014

Ngân hàng phải chịu trách nhiệm nếu để cho các điểm chấp nhận thẻ thu phí của chủ thẻ khi thanh toán tiền mua hàng hóa.