Tìm kiếm

Chủ đề : shark thủy

Cổ phiếu Apax Holdings (IBC) giảm sàn 25 phiên liên tiếp, công ty chuẩn bị giải trình lần thứ 5

28/12/2022

Apax Holdings của shark Thủy sẽ phải sớm có lần thứ 5 giải trình về nguyên nhân khiến cổ phiếu giảm sàn liên tục. Hiện mã này chỉ còn 2.600 đồng/cổ phiếu.

Shark Thủy bị bán giải chấp cổ phiếu

27/12/2022

Sau chuỗi ngày giảm sàn liên tục, cổ phiếu IBC thuộc sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Thủy và Egroup bị các công ty chứng khoán bán giải chấp.

Triệt thu phí cà thẻ

09/06/2014

Ngân hàng phải chịu trách nhiệm nếu để cho các điểm chấp nhận thẻ thu phí của chủ thẻ khi thanh toán tiền mua hàng hóa.