Tìm kiếm

Chủ đề : VNDirect

VNDirect miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, thoái vốn công ty con

29/11/2023

Bà Vũ Nam Hương rời vị trí Giám đốc Tài chính sau 8 năm đảm nhận công việc.

Chứng khoán VNDirect báo lỗ sau thuế gần 14 tỷ đồng trên báo cáo riêng lẻ quý IV/2022

20/01/2023

Cả năm 2022, VNDirect lãi 1.266 tỷ đồng, giảm 37% so với 2021 và hoàn thành gần 48% kế hoạch.

Chứng khoán VNDirect báo lỗ sau thuế gần 14 tỷ đồng trên báo cáo riêng lẻ quý IV/2022

20/01/2023

Cả năm 2022, VNDirect lãi 1.266 tỷ đồng, giảm 37% so với 2021 và hoàn thành gần 48% kế hoạch.

Công ty của Chủ tịch Vũ Hiền đăng ký bán toàn bộ hơn 3,2 triệu cổ phiếu IPA

06/12/2022

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA - sàn HNX) giao dịch thấp hơn 76,6% từ đỉnh, Công ty của Chủ tịch Vũ Hiền vẫn đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu.

Công ty của Chủ tịch Vũ Hiền đăng ký bán toàn bộ hơn 3,2 triệu cổ phiếu IPA

06/12/2022

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA - sàn HNX) giao dịch thấp hơn 76,6% từ đỉnh, Công ty của Chủ tịch Vũ Hiền vẫn đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu.

VNDirect bác các tin đồn thất thiệt về công ty

26/10/2022

VNDirect cho biết đang xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, sai sự thật về hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu của công ty.

Cấp margin cổ phiếu Thaiholdings khi chưa được phép, VNDirect bị xử phạt

08/10/2022

VNDirect đã dùng hơn 1 triệu cổ phiếu THD trên mỗi tài khoản của 4 nhà đầu tư làm tài sản bảo đảm, giải ngân hơn 24 tỷ đồng khi THD niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Cấp margin cổ phiếu Thaiholdings khi chưa được phép, VNDirect bị xử phạt

08/10/2022

VNDirect đã dùng hơn 1 triệu cổ phiếu THD trên mỗi tài khoản của 4 nhà đầu tư làm tài sản bảo đảm, giải ngân hơn 24 tỷ đồng khi THD niêm yết chưa đủ 6 tháng.