Tìm kiếm

Chủ đề : đại hội cổ đông

Họp đại hội cổ đông PVcomBank: Mục tiêu tăng tỷ trọng giao dịch trên kênh số 70-90% vào năm 2030

20/04/2024

Ngân hàng xây dựng một lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tỷ trọng các giao dịch và nghiệp vụ thực hiện trên môi trường số đạt từ 50-70% vào năm 2025 và 70-90% vào năm 2030.

Có quà tri ân nhưng cổ đông CII vẫn "chê", không muốn đi họp

18/09/2023

CII lo ngại số lượng cổ đông tham dự cuộc họp bất thường không thể thực hiện do tỷ lệ đăng ký chưa đủ 50%, tính tới ngày 15/9.

Có quà tri ân nhưng cổ đông CII vẫn "chê", không muốn đi họp

18/09/2023

CII lo ngại số lượng cổ đông tham dự cuộc họp bất thường không thể thực hiện do tỷ lệ đăng ký chưa đủ 50%, tính tới ngày 15/9.

AGM sắp họp đại hội cổ đông bất thường

27/12/2022

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM) thông báo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sau thời gian tạm hoãn do cần bổ sung tài liệu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Eximbank bất thành

27/04/2021

Chỉ với 61 cổ đông, đại diện cho 512.070.324 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,65%, đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2021 của Eximbank đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Eximbank bất thành

27/04/2021

Chỉ với 61 cổ đông, đại diện cho 512.070.324 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,65%, đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2021 của Eximbank đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Vinaconex tính huy động của cổ đông gần 600 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ

24/04/2021

Vinaconex dự kiến chào bán 58.289.327 cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000/cp, tương đương với hơn 582 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ từ 4.417 lên 5.000 tỷ đồng.

Vinaconex tính huy động của cổ đông gần 600 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ

24/04/2021

Vinaconex dự kiến chào bán 58.289.327 cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000/cp, tương đương với hơn 582 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ từ 4.417 lên 5.000 tỷ đồng.

Vì sao ĐHĐCĐ của "đại gia" bất động sản LDG bất thành?

16/04/2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1 của LDG không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của công ty là phải từ 51% trở lên.

Vì sao ĐHĐCĐ của "đại gia" bất động sản LDG bất thành?

16/04/2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1 của LDG không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của công ty là phải từ 51% trở lên.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định trong quý I

29/03/2014

FICA - Riêng trong tháng 3, qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 3.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, số tiền thực từ chối thanh toán là 5 tỷ đồng.