Tài chính ngân hàng 20/04/2024 18:56

Họp đại hội cổ đông PVcomBank: Mục tiêu tăng tỷ trọng giao dịch trên kênh số 70-90% vào năm 2030

Ngân hàng xây dựng một lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tỷ trọng các giao dịch và nghiệp vụ thực hiện trên môi trường số đạt từ 50-70% vào năm 2025 và 70-90% vào năm 2030.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chiều nay (20/4) tại Quảng Ninh.

Mở đầu phiên họp, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo 2023, định hướng 2024 của ngân hàng. 

Báo cáo nhắc đến việc ngân hàng này định hướng phát triển bền vững, trong bối cảnh ngành ngân hàng dự báo có nhiều triển vọng nhờ các yếu tố hỗ trợ tích cực của nền kinh tế. Dù thế, ngành ngân hàng, trong đó có PVcomBank vẫn phải có kế hoạch ứng phó với những vấn đề về rủi ro tín dụng tăng, tăng trưởng tín dụng thấp khi khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn yếu. 

Phiên họp cổ đông thường niên của PVcomBank chiều 20/4 (Ảnh: T.A).
 

Mục tiêu trong năm nay của ngân hàng này là tiếp tục triển khai tái cơ cấu  theo lộ trình được phê duyệt, kiểm soát rủi ro chặt, đặt ra các mục tiêu kinh doanh thận trọng, phù hợp với tiềm lực tài chính và dựa trên đánh giá về những yếu tố tác động của thị trường. 

Thành viên Ban điều hành và Ban kiểm soát ngân hàng cũng lần lượt nêu báo cáo. Theo lãnh đạo PVcomBank, năm 2023 và sắp tới, ngân hàng này tập trung vào chuyển đổi số với nhiều dự án đã và đang được triển khai, trong đó có các dự án về phần mềm cảnh báo nợ sớm, nhắc nợ, thu hồi nợ, cảnh báo nợ xấu với doanh nghiệp… Ngân hàng này xây dựng một lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tỷ trọng các giao dịch và nghiệp vụ thực hiện trên môi trường số đạt từ 50% đến 70% vào năm 2025 và từ 70% đến 90% vào năm 2030.

Trước đó, năm 2023, doanh thu hợp nhất của ngân hàng này thực hiện được 148,4%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 100,3%. Năm 2023, ngân hàng này thu hồi, xử lý được hơn 3.713 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu tới cuối năm 2023 ở dưới 3%. Tăng trưởng khách hàng mới năm 2023 là 93%, tương đương đạt 2,36 triệu khách hàng so với năm 2022.

Năm 2024, ngân hàng này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 19.334,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 108,5 tỷ đồng. Mục tiêu là tiếp tục triển khai tái cơ cấu theo lộ trình được phê duyệt, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đặt ra các mục tiêu kinh doanh thận trọng, phù hợp với tiềm lực tài chính và dựa trên đánh giá về những yếu tố tác động của thị trường. 

Các giải pháp được lãnh đạo ngân hàng đưa ra có tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và tập trung công tác thu hồi, xử lý nợ.

Phiên họp cổ đông thường niên kết thúc lúc 16h. Các nội dung tờ trình được thông qua, tỷ lệ từ trên 90%.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *