Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6.000 tỷ đồng từ quả vải

16/07/2019 02:23 0 lượt xem

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *