Tiền và Hàng 05/07/2018 10:06

Doanh nghiệp ngoại than bất hợp lý khi Việt Nam lấy thuế để giữ tài nguyên

Lấy lý do phê phán các chính sách thuế xuất nhập khẩu và thuế tài nguyên của Chính phủ Việt Nam, Nhóm Công tác về tài nguyên và khai khoáng tập hợp các doanh nghiệp nước ngoài, thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã đề nghị Chính phủ bãi bỏ để khai thác hiệu quả hơn.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 4/7, Nhóm công tác tài nguyên và khai khoáng của VBF đã đưa ra kiến nghị cho rằng, mức thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu và những khoản phí khác tại Việt Nam đang cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. 

Chính sách thuế cao một cách phi thực tế của Việt Nam là nhằm mục đích bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước cho thế hệ tương lai hoặc để mang lại nguồn thu cho Chính phủ thì đây là một chính sách chưa hợp lý.

Nhóm này đưa ra dẫn chứng là hiện thuế xuất nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên của Úc, Brazil, Philippines, Canada chỉ 0%,  Indonesia là 10%, còn Việt Nam là 20%. Thuế tài nguyên, Úc chỉ từ 2,5% - 5%, Brazil là 4%, Canada là 2, Indonesia 4 và Philippines là 5% thì Việt Nam hiện nay là 10%.

Các nước trên đều không có lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, phí bảo vệ môi trường, còn Việt Nam là có.

Mức thuế cao có tác động ngược lại mà khiến cho phần lớn cơ sở kinh doanh khai thác khoáng sản ở Việt Nam không có hoặc có ít lợi nhuận, dẫn đến sự đóng cửa mỏ hoặc ngừng hoạt động khai thác chế biến.

Theo Nhóm doanh nghiệp nói trên, không giống như các quốc gia giàu nguồn tài nguyên khoáng sản khác, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có công ty khai khoáng quốc tế lớn nào đầu tư để thăm dò và phát triển nguồn tài sản khoáng sản..

Theo kiến nghị của nhóm doanh nghiệp nói trên, Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam cần nghiên cứu sửa đổi quy định về khoáng sản để đưa ra chế độ tăng tính cạnh tranh, thân thiện với nhà đầu tư. 

Họ đề nghị phải xây dựng các mức thuế hợp lý, công bằng cho cả Chính Phủ lẫn nhà đầu tư, đảm bảo tính nhất quán, ổn định lâu dài của các chính sách về khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác hiệu quả hơn giữa các bộ và ban ngành của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương và Bộ Tài chính cấp trung ương và địa phương để thống nhất cách hiểu về các quy định liên quan đến ngành khai khoáng tại Việt Nam, hiểu rõ ích lợi của FDI, các quy trình và điều kiện khuyến khích đầu tư để thu hút FDI.

An Linh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *