Tiền và Hàng 30/05/2015 17:39

50.000 tấn đường Hoàng Anh Gia Lai đưa về Việt Nam: Không phải báo cáo Bộ Công Thương

FICA - Trong trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan cho phép thì bên nhập khẩu phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế nhập khẩu đường theo quy định.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BCT (Thông tư số 08) quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào là 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

Thông tư 08 quy định, thương nhân nhập khẩu đường từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào) sản xuất tại Lào và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 2,5%.

Thủ tục nhập khẩu hàng hoá giải quyết tại hải quan cửa khẩu theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện theo nguyên tắc trừ lùi tại cơ quan hải quan cho đến hết lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Thông tư này.

Trong trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Thông tư này, thương nhân phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế nhập khẩu đường theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu thương nhân nhập khẩu phải báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường theo từng tháng trước ngày 5 của tháng kế tiếp hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2015.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *