Thời sự 01/06/2018 17:01

Vì sao Ngân hàng Nhà nước "nới" tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi của Agribank?

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng với Agribank từ mức 1% hiện nay lên mức 3%, áp dụng từ kỳ dự trữ tháng 6.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1158 về tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Với Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ là 0%.

Với Ngân hàng Chính sách, tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Hợp tác xã áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi.

Cụ thể, tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Tiền gửi bằng VND kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc; tiền gửi bằng ngoại tệ của TCTD ở nước ngoài là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 7% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Như vậy, với quy định mới trên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi VND tại Agribank tăng từ 1% lên 3% cho các kỳ hạn dưới 12 tháng, giống như các ngân hàng khác khác.

Theo quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng của các ngân hàng thương mại là 3% (trên tổng vốn huy động) và 1% đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên. Dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ là 8%.

Giới chuyên gia cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng với Agribank từ mức 1% hiện nay lên mức 3% là dấu hiệu cho thấy sự "nới lỏng" tiền tệ từ phía nhà điều hành đối với ngân hàng này.

Báo cáo tài chính cho thấy, tăng trưởng tiền gửi của khách hàng tại Agribank trong năm 2017 đạt 16,4%. Số dư tiền gửi đến cuối năm ngoái ở mức 1.007,85 tỷ đồng.

Trong năm 2017, ngân hàng mẹ Agribank đạt 34.115,3 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 19,7% so với năm 2016. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 36,6% so với 2016 lên 23.580,6 tỷ đồng.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *