Vụ ký 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu: ACV nói gì?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về việc Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng ký 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu.

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ nghỉ hưu từ 19/7/2018 - Ảnh: ACV

Trong văn bản báo cáo Bộ GTVT, ACV cho rằng nhu cầu kiện toàn nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là khi doanh nghiệp chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ tháng 4/2016.

Từ đó, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, ACV đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Giữa năm 2017, khi ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch ACV nghỉ hưu, Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng lại việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ tại ACV để đợi chủ tịch mới. Tháng 6/2017, ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, ACV thống thất tiếp tục triển trai kiện toàn nhân sự và mô hình tổ chức.

Đến tháng 4 và 6/2018, ACV thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi: 15 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng của ACV.

Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016: 53 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội.

Bổ nhiệm mới: 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

Lãnh đạo ACV khẳng định các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty căn cứ vào nhu cầu công việc.

Theo đó, các quyết định này được thực hiện theo quy định, quy chế của ACV, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021. Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, người đại diện pháp luật, không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin báo chí phản ảnh về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng ký 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ACV báo cáo sự việc lên Bộ Giao thông vận tải.

Nguyễn Mai

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *