Sẽ có quy định cụ thể về chức danh Tổng Thư ký Quốc hội

Sáng 30/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Đây là một trong những dự án luật về hệ thống tổ chức được ưu tiên cho ý kiến sửa đổi tại kỳ họp lần này theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Hiến pháp.

Quy định mới về Tổng Thư ký Quốc hội

Trên cơ sở kết quả tổng kết 12 năm thi hành Luật tổ chức Quốc hội và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, các nhà khoa học, dự thảo lần này được đánh giá sẽ sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện Luật tổ chức Quốc hội hiện hành.

Theo tờ trình dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày tại buổi làm việc, sau hơn 12 năm thi hành, Luật tổ chức Quốc hội đã có đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội là rất cần thiết.

Dự thảo Luật trình lần này có sự điều chỉnh lớn về bố cục so với luật hiện hành, gồm 6 chương với 112 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội và điều khoản thi hành.

Đáng chú ý, điểm mới của dự thảo lần này là quy định về Tổng Thư ký Quốc hội. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động của Đoàn thư ký kỳ họp và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định về chức danh Tổng Thư ký Quốc hội nhằm tổ chức lại các hoạt động hỗ trợ, phục vụ hoạt động Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp.

Tổng Thư ký Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội (thay thế cho chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp hiện nay). Tổng Thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm; chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động của Văn phòng Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Luật này quy định.

Trong báo cáo thẩm tra dự án luật này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành việc quy định trong dự thảo Luật về Tổng Thư ký Quốc hội; cho rằng việc quy định chức danh Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động đối ngoại và cũng phù hợp với cách thức tổ chức công tác phục vụ các hoạt động chung của nghị viện nhiều nước.

Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hải quan khi để xảy ra vi phạm

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi). Đây là dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6. Theo chương trình, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật này trong Kỳ họp thứ 7.

Thảo luận về dự án Luật Hải quan (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hải quan, tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; quy định địa bàn hải quan trên các vùng biển Việt Nam và một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm cán bộ công chức hải quan nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân.

Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) đề nghị dự thảo Luật cần quy định đảm bảo sự phối hợp giữa ngành hải quan với các đơn vị liên quan. Dự án Luật cũng cần tăng cường cụ thể hóa những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của hải quan, hạn chế thấp nhất kiểu luật khung, đảm bảo tính khả thi trong thực tế. Dự thảo cũng cần quy định cụ thể trách nhiệm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiêp vụ của ngành hải quan đáp ứng việc triển khai có hiệu quả ứng dụng hải quan điện tử.

Đại biểu Ya Duck (Lâm Đồng) kiến nghị dự thảo Luật cần có quy định cụ thể nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các cán bộ hải quan; quy chế về khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân đối với cán bộ hải quan; đồng thời xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hải quan khi để xảy ra vi phạm.

Một số ý kiến cũng tán thành việc quy định địa bàn hoạt động của hải quan được quyền kiểm soát cả vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam để phối hợp với các lực lượng liên quan trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động xuất nhập khẩu; phòng chống tội phạm ma túy.

Các ý kiến cũng đề nghị dự thảo cần quy định cụ thể thời hạn làm thủ tục hải quan theo hướng phải có bộ phận hải quan trực 24/24 cả ngày nghỉ, ngày lễ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong xuất nhập khẩu.
 
Theo Quang Vũ

Vietnam+

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *