Gần 1,6 triệu USD thực hiện dự án chống tham nhũng

FICA - Nguồn tiền này do UNDP tài trợ trong 4 năm tới để xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá thực trạng, kết quả công tác, tổ chức diễn đàn đối thoại chống tham nhũng hàng năm…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký phê duyệt danh mục các dự án "Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam".

Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với tổng kinh phí là gần 1,6 triệu USD, trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại là gần 1,5 triệu USD (đến nay đã có 1,03 triệu USD vốn được đảm bảo, cần huy động thêm gần 0,5 triệu USD nữa) và vốn đối ứng là hơn 84.000 USD.

Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), và tăng cường vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng.

Khoản tiền tài trợ sẽ được dành cho các hoạt động: báo cáo đánh giá quốc gia về việc thực thi công ước UNCAC cho chu kỳ đánh giá thứ 2 từ năm 2015; sửa đổi hệ thống pháp luật phòng chống tham nhũng theo hướng nâng cao mức độ tuân thủ Công ước; xây dựng cơ sở dữ liệu về chống tham nhũng được xây dựng và phục vụ theo dõi, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng báo cáo nhận định thực trạng tham nhũng và đánh giá kết quả phòng chống hàng năm; tổ chức diễn đàn đối thoại về phòng chống tham nhũng giữa Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế; nhân rộng chương trình “sáng kiến phòng chống tham nhũng- VACI”…

Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì triển khai các hoạt động của dự án, vận động khoản tài trợ còn thiếu để bảo đảm hiệu quả dự án.

P.Thảo

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *