Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản

Theo yêu cầu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản hợp lý cho các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản.

Tín dụng cho bất động sản sẽ bị kiểm soát chặt

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2018, các bộ, cơ quan, địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

Theo đó, lãnh đạo các bộ ngành và địa phương được yêu cầu phải bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra gắn với đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Cụ thể, các bộ KHĐT, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, có giải pháp đối với các lĩnh vực còn dư địa, phối hợp điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả, ứng phó tốt nhất với tác động bất lợi của kinh tế thế giới, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Ban chỉ đạo điều hành giá được giao phải theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh khi thị trường có biến động bất ngờ.

Riêng NHNN được yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản hợp lý cho các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng được giao phải tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.

Bộ KHĐT báo cáo Thủ tướng rà soát các thủ tục liên quan đến đầu tư công, tập trung hoàn thiện các thủ tục giao hết số vốn còn lại chưa giao của kế hoạch đầu tư công năm 2018. Rà soát tiến độ giải ngân của các dự án, nhất là các dự án ODA.

Trong tháng 9, Bộ KHĐT sẽ phải báo cáo Thủ tướng về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp cụ thể đẩy nhanh tốc độ giải ngân trong các tháng cuối năm.

Bộ KHĐT phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương, khả năng huy động nguồn trái phiếu Chính phủ hàng năm để cân đối, giao kế hoạch phù hợp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước trong tháng 9/2018.

Mai Chi

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *