28.000 doanh nghiệp "đóng cửa" 5 tháng đầu năm

FICA - Doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động chưa có chiều hướng suy giảm. Riêng tháng 5 đã có tới 6.086 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động.

Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 5, cả nước có tổng cộng 6.713 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Trong số đó, 6.086 doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động, tăng 33,3% so với tháng trước. Phân loại cho thấy, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký là 831 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký hoặc chờ đóng mã số doanh nghiệp là 5.255 doanh nghiệp.

Cũng trong tháng này, 627 doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục giải thể, số lượng giảm 9,7% so với tháng 4. Đồng thời, 1.131 doanh nghiệp ngừng hoạt động nay đã quay trở lại hoạt động trong tháng.

Thời gian này, cả nước có 5.499 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 30.217 tỷ đồng, giảm 25,4% về số doanh nghiệp và giảm 33,5% về số vốn đăng ký so với tháng 4.

Tính lũy kế 5 tháng đầu năm, cả nước có tổng cộng 31.228 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 173.624 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2013 thì số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 0,7% và số vốn đăng ký tăng 11%.

Về số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động hoặc giải thể trong 5 tháng, con số là 27.867 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 23.965 doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động trên cả nước, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: số doanh nghiệp có đăng ký tạm ngừng hoạt động là 5.229 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký hoặc chờ đóng mã số doanh nghiệp là 18.736 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục giải thể của cả nước là 3.902 doanh nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2013. Song song với đó, 5 tháng đầu năm cũng ghi nhận 6.994 doanh nghiệp ngừng hoạt động nay đã quay trở lại hoạt động.

Theo lý giải của Cục quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động 5 tháng đầu năm nay tăng 20,5% so với cùng kỳ, do năm 2014 bổ sung một lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp để chuyển sang tình trạng giải thể. Số doanh nghiệp này trước đây không đưa vào số lượng doanh nghiệp tạm ngừng, lý do các doanh nghiệp này thực chất đang trong quá trình giải thể. 

Trong thời gian qua, số doanh nghiệp này cũng chưa được tính vào số doanh nghiệp giải thể (do chưa hoàn thành thủ tục giải thể). Tuy nhiên, để đảm bảo bao quát được tình trạng của toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế, báo cáo lần này của Cục đã tạm bổ sung số lượng doanh nghiệp nói trên vào tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Cũng theo đánh giá của cơ quan này, tình hình doanh nghiệp cả nước vẫn còn nhiều khó khăn. Các giải pháp của Chính phủ, Bộ, ban, ngành được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đã phát huy tác dụng và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển khi số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đã gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, về toàn bộ bức tranh doanh nghiệp trong nền kinh tế thì hiện nay số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động chưa có chiều hướng suy giảm.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *