Thời sự 22/11/2013 08:14

Standard Chartered Việt Nam ngừng giao dịch trái phiếu Chính Phủ

FICA - Ngân hàng 100% vốn nước ngoài này đã có đơn xin đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ.

Ngày 20/11/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được Đơn đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam.

Lý do xin ngừng giao dịch của Standard Chartered Việt Nam là do sự thắt chặt của các quy định nội bộ của Ngân hàng.

Standard Chartered Việt Nam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài với các nghiệp vụ là Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác...

Cuối tháng 10/2013, Standard Chartered đã bổ nhiệm ông Nirukt Sapru là Tổng giám đốc Standard Chartered khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào. Ông Sapru được bổ nhiệm thay cho ông Louis Taylor hết nhiệm kỳ 3 năm.

Lam Thanh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *