Thời sự 14/10/2020 11:33

Hủy thầu 1 dự án cao tốc Bắc - Nam sau 2 đợt “mời gọi” nhà đầu tư bất thành

Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định hủy thầu 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP). Lí do vì không có nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Trước đó, khi đóng thầu vào ngày 2/10, dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ, vì vậy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phải gia hạn thêm 10 ngày, gửi thông báo đến các nhà đầu tư qua sơ tuyển để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho 2 dự án này.

Đến hết thời điểm gia hạn, đóng thầu ngày 12/10/2020, bên mời thầu đã tổ chức đóng/mở thầu theo đúng quy định.

“Dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; riêng đối với dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu” - Bộ GTVT cho hay.

Hủy thầu 1 dự án cao tốc Bắc - Nam sau 2 đợt “mời gọi” nhà đầu tư bất thành - 1

Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sau 2 đợt mở thầu và đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu

Như vậy, trong tổng số 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu có 4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo); 1 dự án thành phần (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Theo Bộ GTVT, đối với 4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầ bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật; nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật theo yêu cầu sẽ được tiếp tục mở và đánh giá đề xuất tài chính thông qua phương pháp vốn góp nhà nước để đánh giá về tài chính - thương mại; các thông số khác như thời gian hoàn vốn, mức giá dịch vụ... sẽ được xác định cố định.

Nhà đầu tư có đề xuất giá trị vốn góp nhà nước thấp nhất và không vượt giá trị vốn góp tối đa của nhà nước đã quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu.

Trên cơ sở kết quả đánh giá về tài chính, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12/2020 (nếu không phát sinh tình huống đấu thầu phức tạp).

Đối với dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sau 2 đợt mở thầu và đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, Bộ GTVT cho biết căn cứ quy định của Luật Đấu thầu và các Ngtại khoản 4 Điều 80 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ, Bộ GTVT quyết định hủy thầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đối hình thức đầu tư.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong trường hợp việc đấu thầu các dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư.

Ngày 2/10/2020, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Ngày 5/10/2020, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 03 dự thành phần còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo).

Quá trình thực hiện đóng/mở thầu được bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, trước sự chứng kiến của các bên có liên quan và đại diện của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Kết quả đóng/mở thầu 5 gói thầu như sau: Ba dự án thành phần có từ 2 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Hai dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12/10/2020.

Châu Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *